Rheinland-Pfalz Atatürkçü Düşünce Derneği e.V. in Mainz

( Verein zur Förderung des Gedankenguts Atatürks in Rheinland-Pfalz e.V. in Mainz )

Rheinland Pfalz Atatürkçü Düşünce Derneği e.V. Mainz 18 Mart 1997 yılında Almanya'nın Mainz şehrinde kuruldu.Almanca adı "Verein zur Förderung des Gedankenguts Atatürks in Rheinland-Pfalz e.V. in Mainz"'dır. 

 

Derneğimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, ilke ve devrimlerini korumak ve geliştirmek, Atatürkçü düşünceyi topluma ve genç kuşaklara iletmek amacıyla kültürel, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapar.


RPADD Mainz, toplumu bilgilendirme ve aydınlatma çalışmaları çerçevesinde basın bildirileri, sergiler, konferanslar, konserler ve tiyatro oyunları düzenler. Konferanslarına konuk olarak Türkiye ve Avrupa'dan değerli Atatürkçüler, yazarlar, politikacılar ve gazeteciler davet eder.


Atatürkçü düşünceyi benimsemiş kişilerin karşılıklı dayanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlar, Almanya'daki Türklerin Alman toplumuna uyum sağlamalarını destekler, Türk-Alman dostluğunu derinleştirmek için çalışmalar yapar, çocuk ve Gençlik Yardım Yasası’nın ilk maddesi uyarınca gençliğin eğitim ve öğrenimini destekleyici çalışmalar yürütür.

 

İlgililere, Türk sanat, gelenek ve kültürünü tanıma olanağı sunar.Türk yurttaşlarının uluslararası insan haklarınca öngörülen anlamda insanca bir yaşam sürdürebilmeleri bağlamında etkin olmaya çalışır. Türk yurttaşlarının okul çağındaki çocukları ve gençleri için Türk kültürü ile bağlantılarını koruma ve sürdürebilme olanakları yaratır. Dernek benzer amaçlar güden başka dernek ve kurumlarla işbirliği yapar.